Inschrijving

ALLES WAT U DIENT TE WETEN AANGAANDE DE INSCHRIJVING VOOR DE SESSIE 2019.

Herhaling Toelatingsvoorwaarden

- lid zijn van de EU
- geboren zijn in 2002 of 2003
- de eerste graad van het secundair onderwijs beëindigd hebben
- voltijds dagonderwijs volgen
- ingeschreven zijn voor 31 Jul 2018 (ingeschreven = inschrijvingsformulieren ontvangen op het secretariaat !)
- geschreven toestemming van je wettige voogd kunnen voorleggen
- geslaagd zijn voor en batig gerangschikt zijn in de vergelijkende toegangsproeven
- medisch geschikt zijn
- in de mogelijkheid verkeren om aan alle activiteiten deel te nemen

Procedure Inschrijving

- opgelet: de inschrijvingen lopen vanaf 01 Apr 2018.

Download Zone

- De inschrijvingen zijn afgesloten voor dit jaar. Hopelijk zien we u volgend jaar.
februari 22, 2018