Geschiedenis

Een stukje geschiedenis…

Reeds in 1928 tekende de beweging zich af die aanleiding zou geven tot het ontstaan van een luchtcadettenvereniging. Eerst de Aero-club, met de hulp van wat toen de Militaire Luchtvaart was, nadien verschillende personaliteiten die in hun persoonlijke naam handelden en een instelling, het Nationaal Comité voor Luchtvaartpropaganda, hebben zich ingespannen om de basis te leggen van de voorlichting betreffende de luchtvaart, bestemd voor de jongeren.

Zo werd eerst de « Belgian Air Scouts » opgericht, nadien vooral de « Belgian Air Cadets » waarvan een eerste smaldeel in 1939 met zijn opleiding begon, onder impuls van een jonge enthousiaste man die nadien hoofdpiloot van de helikopters bij de Sabena zou worden : Gerard Tremerie.

In december 1955 zegde de Belgische Luchtmacht haar officiële steun toe aan deze vereniging die voortaan op stevige basis berustte.

De statuten van de nieuwe v. z. w. « De Luchtcadetten van Belgie », werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1956, en zij is nog steeds een louter burgerlijke jeugdbeweging waaraan de toenmalige Luchtmacht haar grootste steun verleent, in het kader van een harmonische integratie van het Leger en de Natie.

februari 21, 2018