Wie zijn wij?

De Luchtcadetten van België, zegt u?

“De Luchtcadetten van België” is een burger v.z.w. die gesteund wordt door de Belgische Luchtcomponent (LuC). Zij heeft tot doel jonge mensen – in een geest van samenwerking en verantwoordelijkheid – warm te maken voor de luchtvaart in het algemeen en een eventuele carrière als vliegend personeel bij de LuC in het bijzonder. De vereniging telt momenteel een 200-tal actieve cadetten en aspiranten en bijna evenveel kaderleden.

Elk jaar krijgen een 50-tal geselecteerde jongeren van 15 en 16 jaar de kans om toe te treden tot de v.z.w. en tot hun volle 19 jaar een opleiding tot piloot van een zweefvliegtuig te volgen.

Hun vorming wordt verzekerd door actieve militairen, reservemilitairen en burgers. Meestal komen deze uit het luchtvaartmilieu en vinden ze hier het ideale forum om hun kennis en rijke ervaring op een jongere generatie over te dragen.

februari 19, 2018